Marketing & Communicatie

"Ik wil meer zichtbaar zijn"

Wij professionaliseren en standaardiseren jouw communicatie en helpen om zichtbaarder te zijn. Denk bijvoorbeeld aan templates, klantcommunicatie, interne communicatie of social media.

Hier kunnen wij jou bij helpen

Huisstijl

Wij helpen organisaties bij het verder ontwikkelen en implementeren van de huidige huisstijl om de uitstraling professioneler te maken. Hierbij werken we de aanwezige basis verder uit tot een merkfundament:

Logo
Kleurgebruik
Teksten
Diverse templates

Hierdoor kan er een duidelijke stijl, consequent toegepast worden op alle documentatie en communicatie.

 

Klantreis

De klantreis van jouw (potentiële) klanten begint vanaf het eerste contactmoment dat de klant heeft met jouw merk, dienst of product. Deze reis loopt via de uiteindelijke aankoop tot en met de periode na de aankoop. Tijdens deze reis komen de klant en de organisatie elkaar tegen en hebben ze interactie met elkaar, dit worden touchpoints genoemd.

Wij helpen jou bij het in kaart brengen van deze klantreis en de daarbij horende touchpoints. Door dit te analyseren kan er goed gekeken worden waar de communicatie effectiever gemaakt kan worden. Aan de hand van personae kunnen we de reis aanpassen aan de behoeftes van verschillende klanten. Hierdoor zal de tevredenheid stijgen en de ‘bouncerate’ dalen.

(Interne) communicatie

Goede communicatie met zowel medewerkers als (potentiële) klanten of externe partijen is van groot belang. Toch wordt hier vaak weinig aandacht aan besteed. Je kunt het nog zo goed doen, als mensen niet op de hoogte zijn dan zal jouw harde werk niet goed zichtbaar zijn. Daarom helpen wij bij het opstellen en uitvoeren van communicatieplannen: van werkinstructies tot communicatie rond wijzigingen en van social media tot promotiemateriaal.

Deze stappen zetten wij samen

1.

Ambitie

Wat wil jij bereiken?

Wij duiken in jouw toekomstbeeld en dromen voor de organisatie om de missie en visie te bepalen. Samen onderzoeken wij de mogelijkheden en bepalen wij de doelstellingen. Vervolgens nemen wij iedereen binnen de organisatie hierin mee zodat alle neuzen dezelfde kant opstaan.

2.

Aanpak

Hoe gaan wij het doen?

Nu wij weten waar jij met de organisatie heen wilt, kunnen wij samen de route gaan bepalen. Wij analyseren wat nodig is, bepalen de volgorde en vormen projectgroepen met zoveel mogelijk collega's om betrokkenheid en draagkracht te creëren.

3.

Actie

Aan de slag!

Wij steken samen de handen uit de mouwen om de veranderingen door te voeren. Want jij hebt pas iets aan die mooie plannen als ze ook geïmplementeerd zijn. Daarom helpen wij om patronen te doorbreken, weerstand om te buigen en resultaten te behalen.

Met deze werkwijze behalen we zichtbaar resultaat. Waar kun je dan aan denken? Meer structuur, gemotiveerd management, excellerende medewerkers en betere prestaties.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem contact op