DIT ZEGGEN ONZE KLANTEN

Met trots en plezier delen wij wat onze klanten zeggen over hun samenwerking met ons.

Verandering begint bij jezelf

Wat ik mij nooit zo realiseerde, is dat het eigenlijk heel erg om mezelf gaat. Ik was niet aan het regeren, maar aan het rennen. Nu ben ik meer een leider die aanstuurt.

Iedereen weet wat de verwachtingen zijn

De stap van het project naar de dagelijkse operatie is goed verlopen. We kunnen terugvallen op zowel de instructies als de opgebouwde kennis en kunde van medewerkers.

De continuïteit was gewaarborgd

YoungResultants heeft ervoor gezorgd dat processen doorliepen en dat verschillende verbeteringen werden doorgevoerd.

We zijn weer klaar voor de toekomst

YoungResultants heeft ons geholpen om acute nood op te vangen en nog veel prettiger, zij hielpen ook meteen bij het vormen van het management.

Onze verbetermogelijkheden zijn nu concreet

Er liggen verschillende projecten en klussen die we graag op willen pakken. Omdat we capaciteit te kort komen, heeft YoungResultants ons ondersteund met hun deskundigheid en expertise.

Ik kan zelf weer verder met mijn projecten

Met een paar projecten kwam ik er zelf niet uit. YoungResultants heeft niet alleen dingen voor mij opgepakt, ze hebben er ook voor gezorgd dat ik nu zelf verder kan.

Er is weer rust in de organisatie

Ik had het gevoel dat het bedrijf tussen mijn vingers doorglipte. Door mijn ambitie op papier te zetten en structuur aan te brengen, staan alle neuzen nu dezelfde kant op.

Mijn online zichtbaarheid is vergroot

Schrijven is niet mijn sterkste kant en dat is wel belangrijk voor online zichtbaarheid. Daarom heeft YoungResultants mij geholpen bij het bepalen van een online strategie en de implementatie daarvan.

Resultaat met op het eerste oog eenvoudige aanpassingen

We hadden in korte tijd te maken met veel grote veranderingen. Hierdoor was het nodig om de organisatie opnieuw in te richten. De vraag was alleen, hoe?

We groeien door uit onze comfortzone te stappen

YoungResultants hielp ons om de pijnlijke plekken te vinden door ons te begeleiden met het stellen van de juiste vragen. Hierdoor moesten we uit onze comfort zone stappen waardoor ons interne proces uiteindelijk veel soepeler loopt.

Niet langer vast in oude patronen

Wij wilden meer gestructureerd werken en sturing geven aan de zaak. YoungResultants heeft ons geholpen een duidelijke verdeling te maken binnen het bedrijf. Er is nu meer rust in de zaak.

Dingen zijn echt aan het veranderen

Ons bedrijfsplan was verouderd en moest veranderen. Wij hebben veel aan YoungResultants gehad tijdens dit veranderproces, door hun inhoudelijke kennis, frisse blik en kritische vragen.

Projecten blijven niet langer op de plank liggen

We wilden bij Lebrun meer naamsbekendheid opbouwen en zorgen dat alle neuzend dezelfde kant op stonden. YoungResultants heeft ons daarbij geholpen, door de juiste handvatten te bieden. Hierdoor worden projecten sneller en beter opgepakt en blijven niet langer op de plank liggen.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem contact op